Proje Formları
PROJE FORMLARI

Formları aşağıda belirtilen sayfa sayılarına göre bilgisayar ortamında doldurunuz. Sayfaların düzeninin bozulmaması için "enter" tusu yerine "alt-ok" tuşunu kullanarak alt satıra geçiniz.

Ara rapor'u "excel" ya da "word" olarak doldurabilirsiniz.

Proje ödenek tekliflerinizi Kdv dahil ve Türk Lirasi olarak veriniz.

Proje yöneticileri, projelerine ait ara raporlarını altı ayda bir (Nisan-Ekim) hazırlayarak, ilgili Alt Komisyona sunarlar. Bir sonraki dönemde harcamaların yapılabilmesi için, ara raporların süresi içinde teslim edilmiş olması ve Komisyon tarafından olumlu bulunması şarttır. İki dönem üst üste ara rapor göndermeyen projeler iptal edilir. Projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren 3 yıl süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.

 

Proje Başvuru Formu (5 sayfa)  indir    
Protokol (1 sayfa)  indir    
Ara Rapor excel word (1 sayfa)  indir     indir
Ek Kaynak Talep Formu (1 sayfa)  indir    
Proje Kesin Rapor Yazılım İlkeleri  indir    
Proje Kesin Raporu Hakem Formu (1 sayfa)  indir    
Analitik Bütçe Gider Kodları Sınıflandırma Rehberi           indir    
Araştırmacı Değişiklik Talebi Formu  indir    
Proje Yöneticisi Değişiklik Talep Formu  indir    
Araştırma Projeleri Telif Hakkı Formu indir