İletişim

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

 

e-mail: bap@mail.ege.edu.tr; bapege@gmail.com

Adres: Gençlik Caddesi No:12 35040 Bornova/İZMİR

 

Prof. Dr. Mehmet ENGİN Koordinatör  311 4133
Vecdi BAYKAL Şube Müdürü 311 4274
Fatma YILDIZ   Proje Sekreteryası   311 2168
Neşe ÇEVEN Proje Sekreteryası   311 4271
Serkan BULDANLI   İhale Yoluyla Alım İşlemleri  311 2009
Ayşegül ÖZDEMİR TEKİN   İhale Yoluyla Alım İşlemleri  311 4270
Özge Miraç EROĞLU İhale Yoluyla Alım İşlemleri/ÖYP Harcama İşlemleri 311 4268
Ayten ALTIN ÇETİNBAKIŞ İhale Yoluyla Alım İşlemleri/ÖYP Harcama İşlemleri  311 3534
Nezahat BAYRAKTAR  Doğrudan Alım İşlemleri 311 4273
Ahmet UYAR Doğrudan Alım İşlemleri 311 4267
Ümran SATILMIŞ Avans ve Hizmet Alımı İşlemleri 311 2138
Fatih Salim AKDOĞAN  Yolluk ve Hizmet Alımı İşlemleri 311 4266
Aynur ŞİRİN    Sekreter/Yazışmalar ve Özlük İşlemleri 311 4272
Özdal YILDIZ    TÜBİTAK/SANTEZ/AB Projeleri Harcama İşlemleri 311 4295
Ülker ŞENTÜRK   TÜBİTAK/SANTEZ/AB Projeleri Harcama İşlemleri  311 2141
Sümeyye DEMİREL   TÜBİTAK/SANTEZ/AB Projeleri Harcama İşlemleri 311 4293
Mehtap DURMUŞ   Yardımcı Hizmetler 311 4292