Duyurular

* Birimlerin Alt Komisyonlarınca kabul edilen projelerin BAP Komisyonuna sunulması için son tarih 21.10 .2016'dır.  

 

*Bilimsel Araştırma Projeleri ile Devlet Planlama Teşkilatı projelerine ilişkin harcama talepleri 10/02/2016 tarihinden itibaren karşılanmaya başlanmıştır.
Harcama talepleri 14/11/2016 tarihine kadar karşılanacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler mali yılın sonuna yetiştirilemeyeceğinden, değerlendirmeye alınamayacaktır.

*2016 Harcama Kuralları için tıklayınız.

*Bap Hazirlama ve izleme ilkeleri için tıklayınız.

*Hizmet alımlarında kullanılan harcama pusulası belgesinde hesaplanan damga vergisi oranı %0 (binde) 9.48, gelir vergisi oranı %15’tir.