TÜBİTAK projeleri bursiyer ödemeleri açılmıştır. Ödeme için gerekli olan evrak asıllarının Koordinatörlüğümüze acilen ulaştırılması gerekmektedir