Önemli Duyuru-Yeni Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, 26.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   " YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" in 15.(3) Maddesinin  "Satın alınan taşınır mallar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanter kayıtlarına alınır. Bu kapsamda edinilen dayanıklı taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye taşınır teslim belgesi ile teslim edilir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise taşınır işlem fişi düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir." hükmü  gereğince, Yönetmeliğin Yayımlanma tarihinden itibaren  projelerden alınan tüm malzeme ve cihazların ayniyat birimine gösterilerek faturanın  taşınır kayıt kontrol yetkilisine onaylatılarak  Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.