canlı destek

EU Forms

1. AB Avans Kapatma Formu
2. AB Harcama Pusulası
3. AB Mesai Puantajı (Örnek)
4. AB Ön Ödeme Formu
5. AB Tedarik Sözleşmesi
6. Yurtiçi Yurtdışı Bildirge
7. Gerçekleştirme Görevlisi  BAP
8. Gerçekleştirme Görevlisi Strateji
9. Harcama Yetkilisi Dilekçe
10. Harcama Yönetimi Bilgi Formu
11. Hesap Açma Yazısı
12. KDV Bilgi Formu
13. Mutemet Tayini
14. Öğrenci Görevlendirme
15. Onay Belgesi Örnek
16. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Örnek
17. Satın Alma Yetkilisi Dilekçe
18. Ek 8 Belge

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY