Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

AB Formları

1. AB Avans Kapatma Formu

2. AB Harcama Pusulası

3. AB Mesai Puantajı (Örnek)

4. AB Ön Ödeme Formu

5. AB Tedarik Sözleşmesi

6. Yurtiçi Yurtdışı Bildirge

7. Gerçekleştirme Görevlisi  BAP

8. Gerçekleştirme Görevlisi Strateji

9. Harcama Yetkilisi Dilekçe

10. Harcama Yönetimi Bilgi Formu

11. Hesap Açma Yazısı

12. KDV Bilgi Formu

13. Mutemet Tayini

14. Öğrenci Görevlendirme

15. Onay Belgesi Örnek

16. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Örnek

17. Satın Alma Yetkilisi Dilekçe

18. Ek 8 Belge