Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Misyon / Vizyon

Misyon
Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde gerçekleştirerek; üniversitenin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirip, proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesi, gelişmiş araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması BAP Koordinatörlüğü'nün misyon temelini oluşturmaktadır.


Vizyon
Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi'nin vizyonu; “Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi üreten, bilgiyi paylaşıp yaygınlaştıran, yenilikçi düşünceye sahip ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversitemiz içinde bilime yenilikleriyle katkı yapan bir birim olmaktır.