Çerez Örnek
canlı destek

Misyon / Vizyon

Misyonumuz;
Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinin idari ve mali işlemlerini mevcut yasal düzenlemeler ve kaynaklar dâhilinde gerçekleştirerek; üniversitenin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirip, proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesi, gelişmiş araştırma alt yapısının oluşturulması ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projelerin patente dönüşmesini destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması BAP Koordinatörlüğü'nün misyon temelini oluşturmaktadır.


Vizyonumuz;
Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi'nin vizyonu; “Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi üreten, bilgiyi paylaşıp yaygınlaştıran, yenilikçi düşünceye sahip ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversitemiz içinde bilime yenilikleriyle katkı yapan bir birim olmaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ