EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

TÜBİTAK Formları

1. Analitik Bütçe Kodları

2. Bursiyer Sigorta Yazsısı

3. Bursiyer Sözleşmesi

4. Gerçekleştirme Görevlisi BAP

5. Gerçekleştirme Görevlisi Strateji

6. Harcama Yetkilisi Dilekçe

7. Harcama Yönetimi Bilgi Formu

8. Mutemet Tayini

9. Onay Belgesi (Örnek)

10. Öğrenci Görevlendirmesi

11. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

12. Satın Alma Dilekçesi 

13. Satın Alma Yetkilisi Dilekçesi

14. Tübitak Avans Kapatma Formu

15. TÜBİTAK Burslu Öğrenci Formu

16. TÜBİTAK Çeşitli Ödemeler Bordrosu

17. TÜBİTAK Ön Ödeme Formu

18. TUBİTAK Yurtdişi Bildirge

19. TÜBİTAK Yurtiçi Bildirge