canlı destek

TÜBİTAK Formları

1. Analitik Bütçe Kodları
2. Bursiyer Sigorta Yazısı
3. Bursiyer Sözleşmesi
4. Gerçekleştirme Görevlisi BAP
5. Gerçekleştirme Görevlisi Strateji
6. Harcama Yetkilisi Dilekçe
7. Harcama Yönetimi Bilgi Formu
8. Mutemet Tayini
9. Onay Belgesi (Örnek)
10. Öğrenci Görevlendirmesi
11. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
12. Satın Alma Dilekçesi 
13. Satın Alma Yetkilisi Dilekçesi
14. Tübitak Avans Kapatma Formu
15. TÜBİTAK Çeşitli Ödemeler Bordrosu
16. TÜBİTAK Ön Ödeme Formu
17. TUBİTAK Yurtdişi Bildirge
18. TÜBİTAK Yurtiçi Bildirge
19. Proje Başlangıç Evrakları

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ