Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tarihçe

1984 yılında kurulan Araştırma Fon Saymanlığı, 10 Nisan 2002 tarihinde, 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu'nun 4684 Sayılı Kanun'la değişik 58. maddesi gereğince hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve "Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönerge" esas alınarak Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adını almıştır. 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak hizmet vermeye devam etmektedir.