EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

PROJE FORMLARI

 

 

PROJE BAŞVURU FORMU GENEL
ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ BAŞVURU FORMU
Lisansüstü Tez Projeleri BEYAN FORMU
KARİYER BAŞLANGIÇ DESTEK PROJESİ (KBP) BEYAN FORMU
Lisan Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri BEYAN FORMU
Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri BİRİM UYGUNLUK FORMU
PATENT BEYAN FORMU
REVİZYON NOTLARI FORMU
ARA RAPOR FORMU
SONUÇ RAPORU GENEL
SONUÇ RAPORU(UIP)
YÜRÜTÜCÜ TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU
SÖZLEŞME GENEL
SÖZLEŞME TEZ