EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Formları

Proje Başvuru Formu Genel
Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi Başvuru Formu
Lisansüstü Tez Projeleri Beyan Formu
Kariyer Başlangıç Destek Pprojesi (KBP) Beyan Formu
Lisan Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri Beyan Formu
Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri Birim Uygunluk Formu
Patent Beyan Formu
Revizyon Notları Formu
Ara Rapor Formu
Sonuç Raporu Genel
Sonuç Raporu (UIP)
Yürütücü Teklif Değerlendirme Formu
Sözleşme Genel
Sözleşme Tez