canlı destek

Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü Hk.

 

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında, araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Başkanlığı tarafından her yıl yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan performans puanları ile orantılı olarak araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bütçe aktarılacaktır. Bu kapsamda aktarılan bütçeler ise Yükseköğretim Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine uygun olarak bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

 

Yukarıda özetlenen kapsamda Üniversitemize aktarılacak bütçe ile (Üst limit 4.370.000 -  Dört milyon üç yüz yetmiş bin TL ) finanse edilmek üzere araştırmacılarımıza yönelik “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP)” başlatılmıştır. Proje süresi maksimum 36 ay olacaktır.

 

Araştırmacılarımızın UNİSİS üzerinden  27 Haziran 2022 – 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen alanlarda başvuru yapmaları beklenmektedir.

 

• Gıda Arzı Güvenliği (Gıda Biyoteknolojisi, Tarla Bitkileri)

• Kimya (Analitik Kimya, Elektrokimya)

• İlaç ve Aşı (Aşı Teknolojileri, İlaç Teknolojileri)

BAP Komisyonu,  başvurusu yapılan projeleri özgünlük, yaygın etki, ürüne dönüşme ve katma değer yaratma potansiyelleri göz önünde bulundurarak değerlendirecektir. Bap Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen proje/projeler 16 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ