canlı destek

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI 2023 YILI PROJE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı’nın 9.12.2022 tarihli ve E-90351 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.12.2022 tarihli toplantısında Üniversitemiz için 2023 yılı ADP taslak ödenek tavanının 12.281.543,34 TL olarak belirlendiği Üniversitemize bildirilmiştir. 2023 yılı için ADP proje başvurularında 20 proje değerlendirmeye alınmıştır. BAP Komisyonu tarafından hakem görüşleri, projenin özgün değeri, yapılabilirliği (yöntem, ekip/ekipman/ortam), yaygın etki ve projenin bütçesi ile gerekçesinin uygunluğu göz önüne alınarak yaptığı oylama sonucunda; Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı’na en yüksek oy alan ilk 9 proje teklifinin gönderilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

BAP Koordinatörlüğü

 

 

ID

          Proje yürütücüsü

Fakülte/Enstitü

25281

          Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN

Güneş Enerjisi Enstitüsü

25285

          Doç. Dr.Mehmet SARIKANAT

Mühendislik Fakültesi

25279

          Doç. Dr.Mert DÖŞKAYA

Tıp Fakültesi

25269

          Prof. Dr.Hande GÜRER ORHAN

Eczacılık Fakültesi

25274

          Prof. Dr.Cenk SELÇUKİ

Fen Fakültesi

25266

          Doç. Dr.Tülin DENİZ ÇİFTÇİ

Fen Fakültesi

25278

          Doç. Dr.Şükriye KARABİBEROĞLU

Fen Fakültesi

25271

          Prof. Dr.Dilek ODACI DEMİRKOL

Fen Fakültesi

25288

          Doç. Dr.Safiye EMİRDAĞ

Fen Fakültesi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ