Çerez Örnek
canlı destek

ÜRÜN ODAKLI ARAŞTIRMA PROJESİ (ÜAP) Tanımı ve Kapsamı Hakkında

BAP Komisyonu'nun 23.02.2023 tarih ve 7 sayılı toplantısında BAP Uygulama Esaslarında yer alan Ürün Odaklı Araştırma Projeleri kapsamında "İnovatif Tıbbi Cihazlar ve Materyallerin Geliştirilmesi” başlığında 01 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında çağrıya çıkılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ÜRÜN ODAKLI ARAŞTIRMA PROJESİ (ÜAP) Tanımı ve Kapsamı: Ege Üniversitesi Rektörlüğünün, üniversitemiz ve/veya ülkemiz için önem arz eden konularda Ege Üniversitesi Öğretim üyelerinin ürüne dönüşebilir, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 4 seviyesindeki proje çıktılarının nihai ürüne dönüşebilmesi için gerekli araştırmaların yapılması amacıyla desteklenecek çağrılı projelerdir.

Başvuru Ön Koşulu: Yürütücünün, ÖNAP başvuru koşullarını veya teknoparkta şirketi olma koşulunu sağlaması gerekmektedir. Proje önerisi ile beraber EBİLTEM’e başvurularak proje çıktısı olacak ürün ile ilgili patent taraması yaptırılmalı ve patent tarama raporu, proje öneri formuna eklenmelidir.

Proje Ekibi: Ürün Odaklı Araştırma Projeleri kapsamında proje ekibinde farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının araştırmacı olarak yer alması beklenir. Proje ekibinde farklı kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların olması halinde patent/fikri mülkiyet hakkı Ege Üniversitesi’ne aittir.

Süre: Projenin azami süresi 36 aydır.

Bütçe: Proje bütçesi, BAP Komisyonu tarafından belirlenir.

Destek Sayısı Limiti: Ürün Odaklı Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projeler için proje destek sayı sınırlaması uygulanmaz. Değerlendirme ve İlkeler: Komisyon gerekli görmesi halinde proje başvurusunu iki dış hakeme gönderebilir. Ürün Odaklı Araştırma Projeleri başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında proje ekibinden BAP Komisyonuna sözlü sunum yapması talep edilir.

Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Ulusal/uluslararası patente ve en az THS 7 seviyesinde bir ticari ürün adayına dönüşmesi proje sonuç raporu ile birlikte beklenir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ