canlı destek

BAP-TÜBİTAK Bursiyerleri Hakkında

Koordinatörlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinde hali hazırda bursiyer olarak çalışmakta olan öğrencilerin aylık burs ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin ve söz konusu projelerde bursiyer olarak çalışacak olan öğrencilerin bursiyer sözleşmeleri, sosyal güvenlik işlemleri ve aylık olarak bursların ödenmesi için gerekli iş ve işlemlerin daha etkin, etkili ve verimli yürütülmesi açısından, söz konusu süreçlere ilişkin tüm belge teslimlerinin, proje formları başlığı altında bursiyer dilekçesi linkinden temin edilebilecek dilekçeye eklenerek Üniversitemiz Genel Evrak Kayıt birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla

BAP Koordinatörlüğü


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ