EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Yeni Uygulama Esasları Yürürlüğe Girmiştir

Senatomuz tarafından kabul edilen yeni “BAP Uygulama Esasları”ndaki değişiklikler BAPSİS sistemine uyarlanmış olup 17 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.