EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Üniversite-Sanayi Güdümlü Proje Başvuruları Başlamıştır

Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, İzmir ve bölge sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, sanayicilerimizin üniversitemiz akademisyenleri ile ortaklaşa yürütecekleri “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeler” desteği ilk çağrısı açılmıştır.

* Üniversite-Sanayi Güdümlü Proje başvuruları 04 Ekim-4 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Ülkenin bilim ve teknolojideki öncelikleri ile Ege Üniversitesi’nin öncelikli ve yetkin olduğu alanlarda önerilen projeler desteklenecektir.

* Proje yürütücüsü, önerilen alanda proje ve yayınları olan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesidir. BAP Uygulama Esaslarında Öncelikli Alan Projesi yürütücüsü olma koşullarını sağlaması gerekmektedir.

* Proje çıktılarının hızlı bir şekilde ürüne dönebilir ve patentlenebilir olması beklenmektedir.

* Proje süresi maksimum 36 aydır.

* Proje başvurusu 4 Aralık 2019 tarihine kadar Ege Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden “Güdümlü Proje“ başvurusu olarak yapılmalıdır.

* Projenin bütçesi diğer güdümlü projelerde olduğu gibi BAP Komisyonu tarafından bütçe koşulları gözetilerek kesinleştirilecektir. Bu destek kapsamında BAP Uygulama Esasları doğrultusunda proje partneri olan sanayi kuruluşunun cihaz, sarf ve analiz giderlerinin maksimum %75’i desteklenebilecektir. Proje kapsamında talep edilecek cihazlar Ege Üniversitesi demirbaşına kaydedilecek ve Ege Üniversitesi’nde kullanılacaktır. Analizler mümkün olduğu müddetçe Ege Üniversitesi bünyesindeki analiz merkezlerinde gerçekleştirilmelidir.

* Projenin, konunun uzmanı en az 3 dış hakem tarafından değerlendirilmesini takiben yürütücü tarafından BAP Komisyonuna sözlü olarak sunulması gerekmektedir.

 

                                                                                                                               Prof. Dr. Necdet BUDAK
                                                                                                                                              Rektör