EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

MYS SÜREÇLERİ

1.Avans Kapatma Süreci

2.Burs Ödeme Süreci

3-Doğrudan Satın Alma Süreci

4.İş Avansı

5.Maaş Ödeme Süreci

6.PTİ Ödeme Süreci

7.Yolluk Avansı

8.Yollluk Ödeme Süreci