EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

MYS Süreçleri

1. Avans Kapatma Süreci

2. Burs Ödeme Süreci

3. Doğrudan Satın Alma Süreci

4. İş Avansı

5. Maaş Ödeme Süreci

6. PTİ Ödeme Süreci

7. Yolluk Avansı

8. Yollluk Ödeme Süreci