EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

ANA SAYFA

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi (muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir), harcama kalemlerinin dörtlü düzeyde belirtilmesi ve talep edilen ödeneklere mutlaka KDV'nin dahil edilmesi gerekmektedir.