EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Yönetmelik / Yönerge

BAP Uygulama Esasları (Yeni-27.06.2019)
BAP Uygulama Esasları (Eski)
Ege Üniversitesi Öncelikli Araştırma Alanları
BAP Uygulama Esasları(Eski)
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi
26.11.2016 Tarihli Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller     

Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar  

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik