EGE ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

YÖNETMELİK-YÖNERGE

 

 

BAP Uygulama Esasları    (Yeni-24.05.2018) indir
Ege Üniversitesi Öncelikli Araştırma Alanları indir
BAP Uygulama Esasları(Eski) indir
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi indir
26.11.2016 Tarihli Yönetmelik

indir

Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller     

indir

Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar  

indir

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik indir